diumenge, 26 d’abril de 2009

Congrés de Relacions Públiques a la URL

Aquest passat final de setmana es va celebrar el quart Congrés Internacional de Relacions Públiques a la Uniersitat Ramon Llull, que organitzava el bon amic Enric Ordeix. Des d'aquesta tribuna només em resta felicitar l'organització, sobretot per la necessitat que els professionals que treballen aquesta disciplina -tant maltractada en les ciències de la comunicació-, així com els que la treballem d'una forma transversal des d'altres camps -jo, el periodisme esportiu- poguem compartir els coneixements i els resultats de les nostres investigacions. Però, sobretot, m'agrada destacar un element important d'aquest tipus d'esdeveniments relacionats amb aquest àmbit: la constant interacció que hi ha entre professionals i acadèmics, que donen un aire més fresc, però també més pragmàtic a un tipus de congrés que, en moltes ocasions, podria ser massa teòric i poc funcional. Van ser poques comunicacions, segurament, però hi va haver qualitat suficient per poder tenir una panoràmica del què s'està fent en aquest àmbit a Espanya i millorar els treballs actuals. Des d'aquí, una felicitació per aquells que ho han fet possible.